Haugårdvej 13

Velkommen til Haugårdvej 13!

Haugårdvej 13 er én af afdelingerne på Haugårdhus. Haugårsvej 13 er et botilbud efter §107, og dermed er vi et opholdssted for unge med psykiske lidelser. På Haugårdvej 13 har vi plads til 2 unge.

I botilbuddet ydes forskellige indsatser, der har til hensigt at udvikle beboerens muligheder og kompetencer.​

Tilbuddet indeholder blandt andet

 • Støtte og hjælp til morgenvækning efter behov
 • Støtte og hjælp til praktiske opgaver, herunder indkøb og rengøring
 • Støtte og hjælp til egen omsorg og personlig pleje
 • Individuelt tilrettelagt støtte/træning i dagligdagsfunktioner, herunder kommunikation med eksempelvis offentlige instanser
 • Optræning og hjælp til udvikling af færdigheder
 • Udvikling af kompetencer til deltagelse i samfundet, herunder uddannelse
 • Udvikling af kompetencer til socialt liv, herunder støtte til indhold i fritiden og en aktiv livsstil. Læs mere om aktiviteter på Haugårvej 13 her.
 • Samarbejde med eventuelt sundhedsfagligt personale, læge, tandlæge, speciallæge, psykiatrien samt hjælp til medicinadministration
 • Alle medarbejdere i botilbuddet bliver uddannet til at varetage medicinadministration og lave pædagogiske observationer på medicinens virkning
 • Der afholdes samtale med beboeren ca. en gang om måneden, hvor der udarbejdes mål og delmål med udgangspunkt i både, hvad beboeren ønsker at arbejde med og dennes §141 handleplan
 • Der udarbejdes statusrapport 3 måneder efter opstart, og derefter hvert halve år. Der tages udgangspunkt i beboerens §141 handleplan.

Formålet med botilbuddet er

 • At tilbyde beboeren en målrettet indsats med henblik på udvikling og stabilisering af funktionsevnen
 • At drage omsorg for beboerens fysiske og psykiske velfærd
 • At skabe de rammer, der skal til for, at de kan udvikle sig og om muligt blive i stand til at etablere sig i en tilværelse med bolig og arbejde
 • At tilbyde beboere med vanskeligheder og uhensigtsmæssig adfærd at deltage i et socialt og menneskeligt fællesskab​

Kontaktinformation

Adresse: Haugårdvej 13, 9632 Møldrup

Skulle du have spørgsmål til Haugårdvej 13, eller vil du vide mere om stedet, er du altid velkommen til at kontakte os. Find oplysninger her.

Du kan også læse om aktiviteter på Haugårdvej 13, vores personale og meget mere her på siden.