86 69 27 31​ [email protected]

Haugårdvej 13

Haugårdvej 13

§107 har plads til 2 unge på Haugårdvej 13.

I botilbuddet ydes forskellige indsatser, der har til hensigt at udvikle beboerens muligheder og kompetencer.​

Tilbuddet indeholder blandt andet:

 

 

 • Støtte og hjælp til morgenvækning efter behov
 • Støtte og hjælp til praktiske opgaver, herunder indkøb og rengøring
 • Støtte og hjælp til egen omsorg og personlig pleje
 • Individuelt tilrettelagt støtte/træning i dagligdagsfunktioner, herunder kommunikation med eksempelvis offentlige instanser
 • Optræning og hjælp til udvikling af færdigheder
 • Udvikling af kompetencer til deltagelse i samfundet, herunder uddannelse
 • Udvikling af kompetencer til socialt liv, herunder støtte til indhold i fritiden og en aktiv livsstil
 • Samarbejde med eventuelt sundhedsfagligt personale, læge, tandlæge, speciallæge, psykiatrien samt hjælp til medicinadministration
 • Alle medarbejdere i bo tilbuddet bliver uddannet til at varetage medicinadministration og lave pædagogiske observationer på medicinens virkning
 • Der afholdes samtale med beboeren ca. en gang om måneden, hvor der udarbejdes mål og delmål med udgangspunkt i både, hvad beboeren ønsker at arbejde med og dennes §141 handleplan
 • Der udarbejdes statusrapport 3 måneder efter opstart, og derefter hvert halve år. Der tages udgangspunkt i beboerens §141 handleplan.

Formålet med botilbuddet er:

 

 • At tilbyde beboeren en målrettet indsats med henblik på udvikling og stabilisering af funktionsevnen
 • At drage omsorg for beboerens fysiske og psykiske velfærd
 • At skabe de rammer, der skal til for, at de kan udvikle sig og om muligt blive i stand til at etablere sig i en tilværelse med bolig og arbejde
 • At tilbyde beboere med vanskeligheder og uhensigtsmæssig adfærd at deltage i et socialt og menneskeligt fællesskab​