Sundhedspolitik

Sundhedspolitik på Haugårdhus

Haugårdhus er et opholdssted for unge med problemer og et opholdssted for unge med psykiske lidelser. I forhold til vores målgruppe mener vi , at et fokus på sundhed er vigtig, da det er en måde, hvorpå vi kan skabe et godt og solidt udgangspunkt for de unge, så de får de bedste forudsætninger for at skabe en succesfuld dagligdag.

På Haugårdhus ser vi sundhed som en kombination af 3 forskellige former for velvære

  • Fysisk velvære
  • Psykisk velvære
  • Socialt velvære

Indsatsen for den enkelte ung

Hver kontaktpædagog har ansvaret for, at der bliver talt med deres kontaktung om den unges sundhedstilstand samt ansvar for at lave individuelle aftaler med den unge om, hvordan sundhedstilstanden bliver så optimal som muligt, herunder personlig hygiejne, kost og motion.

Dette sker på ugesamtalerne.

Kost:

I hverdagen serverer vi en varieret og sund kost. Én bestemt medarbejder er madansvarlig i huset og laver en madplan minimum en uge frem ad gangen og sørger for indkøb. Pædagogerne anretter morgenmad og frokost og sikrer, at der er et sundt og alsidigt udvalg.

For at give de unge et bredt og varieret kendskab til forskellige råvarer, sund og alsidig kost, planlægger den madansvarlige menuen de fire første hverdage i ugen, hvor der ofte vil være en opskrift, der skal følges. De unge har mulighed for at få indflydelse på menuen fredag, lørdag og søndag.

De unge har hver deres maddag, hvor de sammen med en pædagog står for madlavning til aftensmaden og oprydning i køkkenet. Der står ofte frisk frugt, gulerødder, nødder etc. fremme, som de unge kan spise af. En del af kostpolitikken er, at de unge får tilbudt 6 måltider igennem dagen: morgenmad, middagsmad, aftensmad samt 3 mellemmåltider. Er man under uddannelse eller på fritidsjob, har man madpakke og frugt med.

På hverdage har vi faste spisetider for både morgenmad, frokost og aftensmad. Kl. 18:00 tilstræber vi, at alle unge samles til aftensmaden sammen med pædagogerne.

Se vores spisetider for Haugårdvej 9 og Haugårdvej 13 her.

Vi følger fødevarestyrelsens anbefalinger om god køkkenhygiejne. Når de unge har maddag sørger pædagogen for at tale med de unge om god køkkenhygiejne.

Motion:

Der arbejdes målrettet på at finde den enkelte unges fysiske ressourcer, således at den unge i samarbejde med kontaktpædagogen kan finde den rette aktivitet / hobby / sport. På denne måde kan den unge udvikle, dels fysisk, psykisk og socialt velvære.

Endvidere er en del af vores sundhedspolitik, at de unge så vidt muligt skal fragte sig selv til og fra skole eller beskæftigelse. Vi tilbyder pædagogisk hjælp og færdighedstræning i forhold til at blive i stand til at transportere sig på egen hånd.

De unge enten går, cykler eller transporterer sig på knalleret og/eller bus, så vidt dette er muligt.

Hygiejne:

Alle opfordres til at børste tænder min. 2 gange dagligt. Vi anbefaler ligeledes, at de unge går i bad en gang dagligt. Som udgangspunkt er Haugårdhus ansvarlig for indkøb af hygiejneartikler.

Rengøring:

Værelsesrengøring foregår en gang om ugen, og afhængig af alder og modenhed er der mulighed for at få hjælp og støtte af en pædagog til oprydning og rengøring. Endvidere er der fælles rengøring i huset en gang i ugen, hvor de unge har hver deres ansvarsområde, hvor de med guideing og støtte fra en pædagog lærer, hvor og hvordan man gør rent i de forskellige rum.

Alkohol:

Der kan gives tilladelse til, at de unge (min. 16 år) nyder alkohol i moderate mængder ved festlige lejligheder uden for Haugårdhus. Ved enkelte lejligheder kan de unge over 16 år tilbydes en enkelt genstand for eksempel i forbindelse med juleaften.

​Rusmidler:

Alle former for rusmidler udover alkohol er strengt forbudt på hele Haugårdhus.​

Rygning:

På Haugårdhus er det tilladt for de unge at ryge. Hvis en ung begynder at ryge efter indflytning på Haugårdhus, orienteres forældrene om dette. Endvidere skal forældrene underskrive en aftale, om at der må indkøbes cigaretter til den unge, hvis vedkommende er under 18 år.

​Al rygning foregår udendørs i et afgrænset område.

Mobning:

På Haugårdhus er vi opmærksomme på mobning, og vi accepterer det ikke. Vi tager det meget alvorligt, og når det sker, indkaldes de implicerede parter til samtaler. Vi tænker, det er vigtigt at lære de unge at respektere hinanden, på trods af de mange forskelligheder, de har med i bagagen.

Vi er ligeledes opmærksom på de unges brug af sociale medier. Vi taler med de unge om deres online adfærd og guider og vejleder i at holde en god tone.

​Seksualitet:

​Kontaktpædagogen tager samtaler med den unge om prævention og kønssygdomme. Endvidere sørger vi for, at de unge har relevant prævention.

​Medicinhåndtering:

På Haugårdhus har vi en sygeplejerske, der har det overordnede ansvar for vores medicinadministration.

Det er den enkelte medarbejder, der er ansvarlig for, at medicinen udleveres korrekt. De medicinansvarlige har relevant kursus.

Medicinen opbevares i aflåst skab på pædagogernes kontor. Vi opbevarer medicinskemaerne elektronisk på Planner4you.

Ved uheld:

En førstehjælpskasse med standardindhold forefindes på personalekontoret, hvor der også forefindes øjenskyl. I køkkenet er ophængt brandslukker og brandtæppe.

Skulle du have spørgsmål til vores sundhedspolitik på Haugårdhus, er du meget velkommen til at kontakte os via mail eller ved at ringe. Du kan også bruge vores kontaktformuler.