86 69 27 31​ [email protected]

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik

På Haugårdhus ser vi sundhed som en kombination af 3 forskellige former for velvære.

  • Fysisk velvære
  • Psykisk velvære
  • Socialt velvære


Indsatsen for den enkelte ung

Hver kontaktpædagog har ansvaret for, at der bliver talt med deres kontaktung om den unges sundhedstilstand og lave individuelle aftaler med den unge om, hvordan sundhedstilstanden bliver så optimal som muligt – ex personlig hygiejne, kost og motion. Dette sker på ungesamtalerne.

 

 

Haugårdhus’ sundhedspolitik er delt op i følgende områder:

Kost:

I hverdagen serverer vi en varieret og sund kost. Én bestemt medarbejder er madansvarlig i huset og laver en madplan minimum en uge frem ad gangen og sørger for indkøb. Pædagogerne anretter morgenmad og frokost og sikrer, at der er et sundt og alsidigt udvalg.

For at give de unge et bredt og varieret kendskab til forskellige råvarer, sund og alsidig kost, planlægger den madansvarlige menuen de fire første hverdage i ugen, hvor der ofte vil være en opskrift, der skal følges. De unge har mulighed for at få indflydelse på menuen fredag, lørdag og søndag.

De unge har hver deres maddag, hvor de sammen med en pædagog står for madlavning til aftensmaden og oprydning i køkkenet. Der står ofte frisk frugt, gulerødder, nødder etc. fremme, som de unge kan spise af. En del af kostpolitikken er, at de unge får tilbudt 6 måltider igennem dagen: morgenmad, middagsmad, aftensmad samt 3 mellemmåltider. Er man under uddannelse eller på fritidsjob, har man madpakke og frugt med.

På hverdage har vi faste spisetider for både morgenmad, frokost og aftensmad. Ca. kl. 18:00 tilstræber vi, at alle unge samles til aftensmaden sammen med de pædagogerne. 

Der er udarbejdet en kostpolitik på Haugårdhus, som  ligger i en mappe i stuen tilgængelig for både de unge og deres forældre.

Vi følger fødevarestyrelsens anbefalinger om god køkkenhygiejne. Når de unge har maddag sørger pædagogen for at tale med de unge om god køkkenhygiejne. 

Motion:

Der arbejdes målrettet på at finde den enkelte unges fysiske ressourcer, således at den unge i samarbejde med kontaktpædagogen og afdelingslederen kan finde den rette aktivitet / hobby / sport. På denne måde kan den unge udvikle, dels fysisk, psykisk og socialt velvære.

Endvidere er en del af vores sundhedspolitik, at de unge så vidt muligt skal fragte sig selv til og fra skole eller beskæftigelse. Vi tilbyder pædagogisk hjælp og færdighedstræning i forhold til at blive i stand til at transportere sig på egen hånd. 

De unge enten går, cykler eller transporterer sig på knallert og/ eller bus så vidt dette er muligt.

Hygiejne:

Alle opfordres til at børste tænder min. 2 gange dagligt. Vi anbefaler ligeledes de unge at gå i bad en gang dagligt. ​Som udgangspunkt er Haugårdhus ansvarlig for indkøb af hygiejneartikler.

Rengørring: 
Værelsesrengøring foregår en gang om ugen, og afhængig af alder og modenhed, er der mulighed for at få hjælp og støtte fra en voksen til oprydning og rengøring. De unge får først udbetalt deres lommepenge, når værelsesrengøringen er godkendt. Endvidere er der fælles rengøring en gang i ugen, hvor de unge har hver deres ansvarsområde, hvor de med hjælp fra en pædagog, lærer hvor og hvordan man gør rent i de forskellige rum. 

På hver afdeling er det pædagogerne, der er ansvarlig for den mere grundige rengøring – og i hverdagen bliver rengøringen af hårde hvidevarer m.m. varetaget af de voksne, der er i vagt.

Alkohol:

Institutionslederen og afdelingslederen kan give tilladelse til, at de unge (min. 16 år) nyder alkohol i moderate mængder ved festlige lejligheder uden for Haugårdhus. Ved enkelte lejligheder kan institutionslederen eller afdelingslederen tilbyde unge over 16 år en enkelt genstand for eksempel i forbindelse med juleaften.

​Rusmidler:

Alle former for rusmidler udover alkohol er strengt forbudt på hele Haugårdhus.​

Rygning:

På Haugårdhus er det tilladt for de unge at ryge. Hvis en ung begynder at ryge efter indflytning på Haugårdhus, orienteres forældrene om dette. Endvidere skal forældrene underskrive en aftale, om at de voksne må købe cigaretter til den unge, hvis vedkommende er under 18 år.

​Al rygning foregår udendørs.

Mobning:

På Haugårdhus er vi opmærksomme på mobning, og vi accepterer det ikke. Vi tager det meget alvorligt, og når det sker, indkaldes de implicerede parter til samtaler. Vi tænker, det er vigtigt at lære de unge at respektere hinanden, på trods af de mange forskelligheder, de har med i bagagen.

Vi er ligeledes opmærksom på de unge brug af sociale medier. Vi taler med de unge om deres online adfærd og guider og vejleder i at holde en god tone. 

​Seksualitet:

​Kontaktpædagogen tager samtaler med den unge om prævention og kønssygdomme. Endvidere sørger vi for, at de unge har relevant prævention. Dele af personalegruppen har været på kursus i seksualitet og grænser.

 

 

Dokumentation:

Vi dokumenterer vores praksis på Planner4you, på vores behandlingsmøder, hvor vi benytter os af “Den pædagogiske procelmodel” og i statusudtalelser. 

Medicinhåndtering
På Haugårdhus kan udleveres:

  • Håndkøbsmedicin
  • Lægeordineret medicin efter aftale med læge og forældre.

Der er på hver afdeling medicinansvarlige, og det er de medicinansvarlige, der står for dosering af pilleæsker og optælling af medicin. Det er den enkelte medarbejder, der er ansvarlig for, at medicinen udleveres korrekt. De medicinansvarlige har relevant kursus.

Medicinen opbevares i aflåst skab på pædagogernes kontor. Vi opbevarer medicinskemaerne elektronisk på Planner4you. 

Når en medarbejder køber håndkøbsmedicin til Haugårdhus, skal det registreres på et medicinskema, hvornår medicinen er afleveret i medicinskabet, og hvor meget medicin det drejer sig om samt dato på pakning.
Ved lægeordineret medicin, er det kontaktpædagogen, som er ansvarlig for at udfylde et medicinskema, som dokumenterer modtagelse af medicinen.

Ved udlevering af håndkøbsmedicin eller lægeordineret medicin, skal der på medicinskemaet på Planner4you, noteres det antal piller som udleveres, dato og tidspunkt, den unges navn, den unges og pædagogens underskrifter, samt årsag til udleveringen. Der kan dog være særlige tilfælde, hvor den unge får udleveret medicin, for eksempel astma medicin, som de selv opbevarer på værelset, dog altid efter samråd med lægen.

Affald og gammel medicin afleveres på apoteket af den medicinansvarlige.

Proceduren for medicinhåndtering ligger i en mappe på pædagogernes kontor.

Ved uheld:

En førstehjælpskasse med standardindhold forefindes på personalekontoret, hvor der også forefindes øjenskyl. I køkkenet er ophængt brandslukker og brandtæppe.