Målgruppen​

Målgruppe på Haugårdhus

Vi er af socialtilsyn-midt godkendt til følgende målgruppe:

  • Opmærksomhedsforstyrrelse
  • Tilknytningsforstyrrelse
  • Omsorgssvigt
  • Personlighedsforstyrrelse
  • Autisme
  • Skizofreni

Mange af de unge på Haugårdhus er kendetegnet ved, at de har mistillid til omverdenen. Nogle er tidligt følelsesmæssigt skadede og har tilknytnings- og kontaktforstyrrelser. Nogle har personlighedsforstyrrelser, hvilket er kendetegnet af forstyrrelser i tanke- og følelseslivet.
Vi har unge, som har et verbalt udadreagerende sprog, særlige psykiske lidelser og diagnoser som ADHD eller Borderline, som kræver samarbejde med det psykiatriske system. Mange af de unge er kendetegnede ved at deres udvikling ikke er alderssvarende, hvilket betyder at de skal have stor hjælp til at være i uddannelsessystemet eller til at have en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kontakt os for at få mere information

​Du er altid velkommen til at kontakte os. Vi tilbyder gerne en samtale om, hvad vi kan tilbyde inden for pædagogisk, psykologisk og psykiatrisk behandling.

​Du kan ringe på telefon 86 69 27 31​, eller du kan skrive til os på e-mail kasper@haugaardhus.dk.

Find andre kontaktinformationer ved at klikke her.