Miljøterapi

Miljøterapi

På Haugårdhus har vi et pædagogisk miljø, hvor vi anvender den miljøterapeutiske metode.

Miljøterapi er kendetegnet ved en klar sammentænkning mellem hvordan organisatoriske forhold og fysiske rammer kan styrke det behandlingsmæssige arbejde mellem børn og unge. Der lægges i miljøterapien særlig vægt på, at det terapeutiske arbejde understøttes af såvel organisatorisk struktur som fysiske rammer.

Miljøterapi er relationsbehandling og er optaget af relationer mellem mennesker. Foruden rammer og organisatorisk struktur møder vi vores borgere i nære relationer. Vi møder vores borgere på en kærlig, anerkendende og mentaliserende måde.

Grundstrukturen fastlægges som en synlig, konkret og genkendelig ramme. Borgerens muligheder for udvikling understøttes af et miljø, som er systematisk gennemtænkt i velstruktureret og genkendelig hverdag. Vi tilbyder en hverdag med faste dagsrytmer og tilbagevendende ugentlige aktiviteter.