Aktiviteter på Haugårdvej 9

Aktiviteter på Haugårdvej 9

Haugårdhus er et opholdssted for unge med problemer og et opholdssted for unge med psykiske problemer. Derfor ved vi også, at vi har at gøre med en målgruppe, der har brug for struktur i hverdagen.

Du kan læse mere om hverdagen på Haugårdhus, der har til mål at skabe struktur for de unge.

Men en hverdag der bæres frem af struktur udelukker ikke, at de unge på opholdsstedet også har gavn af aktiviteter i hverdagen, og derfor er vi også et opholdssted, der lægger vægt på at stable nogle aktiviteter på benene for de unge, der opholder sig på opholdsstedet.

Skole:

I dagligdagen lægger vi vægt på, at de unge passer deres skole. At de har muligheden og støtten til at uddanne sig. Vi ønsker at vores unge får en 9. klasses afgangseksamen. Vi er et botilbud i Jylland, der har et godt samarbejde med områdets skoler og specialskoler. Alle unge, der skal have et skoletilbud i regi af folkeskolen kan få mulighed for at starte på Nordre skole, afdeling Rindsholmvej umiddelbart efter indflytning på Haugårdhus.

Haugårdhus har et godt samarbejde med PPR og UU i Viborg omkring de unges uddannelse.

Aktiviteter på Haugårdhus:

 • Træværksted
 • Metalværksted
 • Kreativt værksted
 • Crossmaskiner
 • Markracere
 • Kajakker
 • Mountainbikes
 • Fodboldbane
 • Bordtennis
 • Billard
 • Outdoor udstyr
 • Ridning
 • Arbejde med heste
 • Skiture
 • Sommerture
 • Fitnessmaskiner
 • Shelter
 • Bålplads​

Fritidsinteresser:

Vi opfordrer og støtter de unge i at deltage i de fritidsaktiviteter, nærmiljøet tilbyder, så at de har mulighed for at danne netværk udenfor Haugårdhus.​

Fritidsjob:

De unge har også mulighed for at få et fritidsjob på Haugårdhus, som belønnes med dusør.

Vi støtter også op omkring et fritidsarbejde udenfor Haugårdhus. De unge får lært at møde til tiden, at skabe et netværk samt få indblik i miljøet på en arbejdsplads.

Netværk udenfor Haugårdhus:

Vi støtter de unge i at deltage i sociale aktiviteter og fællesskaber udenfor Haugårdhus, så de har mulighed for at opnå personlig udvikling samt styrke deres sociale kompetencer.

Dette er i overensstemmelse med Haugårdhus’ værdier og menneskesyn, der drejer sig om ansvarlighed i praksis.

​Nærmiljøet tilbyder:

 • Rideskole
 • Golfbane
 • Svømmehal
 • Fitnesscenter
 • BMX
 • Fodbold
 • Håndbold
 • Badminton
 • Motorcross
 • Gymnastik
 • Boksning
 • Bueskydning