Forældresamarbejde

Et godt forældresamarbejde giver de unge bedre muligheder

Vi tror på, at et godt forældresamarbejde giver os mulighed for at arbejde med den unges forskellige problematikker på en meningsfuld måde. For at opnå det gode forældresamarbejde er det vigtigt, at forældrene føler sig velkomne på Haugårdhus, eksempelvis er forældrene velkomne til at spise med på Haugårdhus.
Målet med forældresamarbejdet er først og fremmest, at forældrene skal føle sig imødekommet i et godt samarbejde omkring den unge.

Det er vores overbevisning, at selv om vi har ansvaret for en ung, er det forældrene, der er hjørnestenen i den unges univers og dem, der kender den unge bedst. Det skal vi have respekt for og inddrage forældrene på de områder, hvor det giver mening.

Kontaktpædagog til unge på Haugårdhus

Alle unge på Haugårdhus har en kontaktpædagog. Kontaktpædagogen er en del af et mindre team af pædagoger, der alle er tæt på den unge.

Forældresamarbejdet går i høj grad gennem den unges kontaktpædagog, som tilknyttes ved indflytningen på Haugårdhus. Det bliver herefter kontaktpædagogens og den faglige leders ansvar at samarbejde med forældrene. Det er vigtigt for os, at den unges kontaktpædagog har en god kontakt til familien.

Forældre- og familiearrangementer på Haugårdhus

​Et par gange om året afholder vi forældre- og familiearrangementer.
Eksempler på afholdte arrangementer:

  • Sommerhygge med grill og forskellige lege i haven
  • Efterårsarrangement med frokost og oplæg fra foredragsholder
  • Julearrangement med julefrokost og julehygge

Vi indgår faste aftaler med forældrene, bl.a. aftaler om ugentlige telefonsamtaler. Der er mulighed for at aftalerne kan tilpasses individuelt.​

​Desuden kontaktes forældrene ved ekstraordinære ting som for eksempel sygdom og magtanvendelser. Der skal altid være kontakt og klare aftaler med forældre/netværk inden en hjemrejse weekend. Hvis der opstår noget akut, mens den unge er på hjemrejse, kan forældrene altid få fat i faglig leder eller institutionslederen på Haugårdhus.

Vi hjælper de unge med deres netværk

Vi samarbejder med den unges netværk ud over nærmeste familie. Netværksarbejdet tager udgangspunkt i den enkelte unges behov, og vi hjælper ligeledes med at bevare og fastholde de gode netværk, så den unge styrkes i forhold til et godt socialt netværk, så de har et netværk at læne sig op ad den dag, de ikke længere er tilknyttet Haugårdhus. Vi tror på, at det er godt for den unge at have et socialt netværk uden for Haugårdhus, så de får mulighed for at spejle sig i fællesskaber uden for Haugårdhus.

Når den unge får nye bekendtskaber, tager personalet kontakt til de nye venner og deres familie, for at støtte den unge i fastholdelse og pleje af det sociale netværk. Der laves aftaler om varighed og form med vennernes forældre eller institution.

Delydelserne i forhold til forældresamarbejde er eksempelvis samtaler med Haugårdhus miljøterapeuter og ekstra hjemmebesøg, hvis der opstår behov for dette.​

Skulle du have yderligere spørgsmål til, hvordan vi samarbejder med forældre, er du velkommen til at kontakte os. Find vores kontaktoplysninger her.