86 69 27 31​ [email protected]

Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Vi tror på, at et godt forældresamarbejde giver os mulighed for at arbejde med den unges forskellige problematikker på en meningsfuld måde. For at opnå det gode forældresamarbejde er det vigtigt, at forældrene føler sig velkomne på Haugårdhus, og at den unges kontaktpædagog har en god kontakt til familien. Målet med forældresamarbejdet er først og fremmest, at forældrene skal føle sig set, hørt og forstået.

Det er vores overbevisning, at selv om vi har ansvaret for en ung, er det forældrene, der er hjørnestenen i den unges univers og dem, der er eksperter på den unges liv. Det skal vi have respekt for og inddrage forældrene på de områder, det er muligt.

Alle unge på Haugårdhus har en kontaktpædagog. Kontaktpædagogen er en del af et mindre team af pædagoger. 

Gl. Århusvej har de unge en primær kontaktpædagog.

Samarbejdet går i høj grad gennem den unges kontaktpædagog, som tilknyttes ved indflytningen på Haugårdhus. Det bliver herefter kontaktpædagogens og afdelingslederens ansvar at samarbejde med forældre/netværk om opfyldelse af kommunens handleplan vedr.  den unges anbringelse udenfor hjemmet.

Der planlægges så vidt det er muligt et hjemmebesøg inden den unge starter på Haugårdhus, og vi tilstræber efterfølgende at komme på mindst et hjemmebesøg om året.

​Et par gange om året afholder vi forældre- og familiearrangementer.
Eksempler på afholdte arrangementer: 

  • Sommerhygge med grill og forskellige lege i haven
  • Efterårsarrangement med frokost og oplæg fra foredragsholder
  • Julearrangement med julefrokost og julehygge

Vi har udarbejdet skriftlige aftaler med forældrene, hvori bl.a. aftaler om ugentlige telefonsamtaler med forældre/netværk er beskrevet. Der er mulighed for at aftalerne kan tilpasses individuelt.​

​Desuden kontaktes forældrene ved ekstraordinære ting som for eksempel sygdom og magtanvendelser. Der skal altid være kontakt og klare aftaler med forældre/netværk inden en hjemrejse weekend.

​Via den ugentlige telefonsamtale følges op på ugen der er gået og evt. hjemrejse. Hvis der opstår noget akut, mens den unge er på hjemrejse, kan forældrene altid få fat i en afdelingsleder eller institutionslederen på Haugårdhus.

Vi samarbejder med den unges netværk ud over nærmeste familie. Netværksarbejdet tager udgangspunkt i den enkelte unges behov, og vi hjælper ligeledes med at bevare og fastholde de gode netværk, så den unge styrkes i forhold til et godt socialt netværk, så de har et netværk at læne sig op ad den dag, de ikke længere er tilknyttet Haugårdhus. Vi tror på, at det er godt for den unge at have et socialt netværk uden for Haugårdhus, så de får mulighed for at spejle sig i fællesskaber uden for Haugårdhus.

Når den unge får nye bekendtskaber, tager personalet kontakt til de nye venner og deres familie, for at støtte den unge i fastholdelse og pleje af det sociale netværk. Der laves aftaler om varighed og form med vennernes forældre eller institution.

Delydelserne i forhold til forældresamarbejde er eksempelvis supervision, samtaler med Haugårdhus`s miljøterapeut og ekstra hjemmebesøg, hvis der opstår behov for det.​