86 69 27 31​ [email protected]

Socialpædagogisk opholdssted og botilbud

Haugårdhus er et opholdssted og botilbud, der tilbyder en

miljøterapeutisk indsats for anbragte børn og unge.

Haugårdvej 9

Opholdssted SL § 66
13-23 år

SL § 107
18-23 år

Huset på Haugårdvej har plads til 9 unge. Der er god plads til aktiviteter både ude og inde.

Gl. Århusvej 198

Efterværn SL § 66
17 – 23 år​

SL §107 Botilbud
18 – 34 år

Huset på Gl. Århusvej 198 i Viborg har plads til 6 unge i alderen 17-34 år. Derudover bor de unge i egen lejlighed.

Haugårdvej 13

SL §107 Botilbud
18 – 34 år

Lejligheden på Haugårdvej 13 har plads til 2 unge i alderen 18-34 år.

Haugårdhus er et socialpædagogisk opholdssted og botilbud for anbragte børn og unge

 

Vi har 3 afdelinger, Haugårdvej 9, Gl. Århusvej 198 og Haugårdvej 13, hvor der tilbydes opholdssted jf. SL §66, tilbud om efterværn, samt botilbud jf. SL §107.

Fælles for de tre afdelinger er, at de er funderet på en anerkendende pædagogik i miljøterapeutiske rammer.
På Haugårdhus anvendes også heste som pædagogisk og terapeutisk redskab, som en del af det samlede tilbud.

Udendørs aktivitetsdag med børn og unge

Haugårdhus er et socialpædagogisk opholdssted og botilbud for anbragte børn og unge med mere end 20 års erfaring. ​Vi er godkendt til følgende målgruppe

Opmærksomhedsforstyrrelse
Tilknytningsforstyrrelse
Omsorgssvigt
Personlighedsforstyrrelse

Vores unge har store støttebehov i hverdagen, f.eks. i forhold til fritidsliv, relationer og tilknytning til uddannelse/arbejde/praktik. 

Vores pædagogiske arbejde og behandling foregår i miljøterapeutiske rammer. Hele personalegruppen har i løbet af 2018/2019/2020 undergået grundkursus i miljøterapi ved “Center for Miljøterapi“.

Vi modtager unge, der har haft et misbrug af rusmidler. Pædagogerne på Haugårdhus har gennemgået en efteruddannelse i “Pædagogisk arbejde i forhold til rusmidler og unge” hos Stofrådgivningen København v/Henrik Rindom.

Socialpædagogisk opholdssted for børn & unge

Haugårdvej 9

Haugårdvej 9

Opholdssted SL § 66​                   13-23 år

SL § 107                                                      18-23 år

Huset på Haugårdvej har plads til 9 unge. Der er god plads til aktiviteter både ude og inde.

Gl. Århusvej 198

Gl. Århusvej 198

Efterværn SL § 66​              17 – 23 år​

SL §107 Botilbud                    18 – 34 år

Huset på Gl. Aarhusvej 198 i Viborg har plads til 6 unge i alderen 17-34 år. Derudover bor der unge i egen lejlighed.

Haugårdvej 13

Haugårdvej 13

SL §107 Botilbud                    18 – 34 år

Lejligheden på Haugårdvej 13 har plads til 2 unge i alderen 18-34år.