Inddragelse af de unge​

Kærlige relationer, tryghed og omsorg

Vi sætter til en hver tid den enkelte ung i centrum. Vi udvikler de unge igennem kærlige relationer, tryghed og omsorg, og vi gør det i samarbejde med forældrene, som er de vigtigste for den unges udvikling, og ligeledes ved at udvikle medarbejdernes faglige og personlige kompetencer.

På Haugårdhus har vi en overordnet vision om, at de unge skal tage ansvar for eget liv. Dette styrker vi dem i ved at inddrage dem i beslutninger og handlinger i hverdagen og ved, at de gennem samarbejdet omkring fastsættelsen af deres udviklingspunkter får en større forståelse af, på hvilke områder de har brug for hjælp og støtte.

Inddragelse af unge Haugårdhus 9 (13-23 årige) bliver blandt andet gjort på følgende måder:

 • Gennem ungesamtalen
 • Gennem samtaler med miljøterapeuten
 • Husmøder
 • Sundhed, kost og motion
 • Planlægning af weekender og ferier
 • Aktiviteter i huset
 • Praktiske gøremål i huset
 • Handleplansmøder
 • Udviklingspunkter
 • Uddannelse/skole

​De unge på Gl. Århusvej 198 og Haugårdvej 13 er over 18 år og inddrages på følgende måder:

 • Gennem ungesamtalen
 • Gennem samtaler med miljøterapeuten
 • Husmøder
 • Sundhed, kost og motion
 • Planlægning af aktiviteter
 • Deres økonomi
 • Uddannelse
 • Samarbejde med kommunen
 • Praktiske gøremål i huset
 • Handleplansmøder
 • Weekender og ferier
 • Udviklingspunkter

​Inddragelse af de unge i efterværn på Gl. Århusvej 198

De unge på Gl. Århusvej 198 inddrages så meget som muligt i beslutninger og handlinger, der vedrører dem. De skal igennem medindflydelse og medinddragelse lære at tage ansvar for eget liv og egne beslutninger for derved at opnå øget selvstændighed og selvansvarlighed.