Visitation​

Visitationsudvalget

På Haugårdhus består visitationsudvalget af:

Institutionsleder, faglig leder, administrativ koordinator og socialrådgiver

  • Når en socialrådgiver/sagsbehandler henvender sig til Haugårdhus, henvises denne til en person fra visitationsudvalget. Ud fra den første samtale foretages en foreløbig vurdering af, om den unge hører til Haugårdhus’ målgruppe. Hvis dette er tilfældet tilsendes relevante papirer på den unge til Haugårdhus samt handleplan, hvis en sådan er udarbejdet.
  • Når visitationsudvalget har gennemlæst sagen, vurderes det om den unge passer ind i Haugårdhus´ målgruppe, samt nuværende ungegruppe.
  • Er dette tilfældet udarbejder visitationsudvalget en foreløbig behandlingsplan for den unge. Denne fremsendes til sagsbehandleren.
  • Godkender socialrådgiveren/sagsbehandleren i kommunen behandlingsplanen, aftales det hvornår vedkommende kan komme til et møde på Haugårdhus. Visitationsudvalget deltager i dette møde.
  • Hvis der fortsat er enighed mellem kommunen og Haugårdhus om anbringelse på Haugårdhus, aftales møde for, hvornår den unge og forældrene kan komme og se Haugårdhus.
  • Når den unge og forældrene har set Haugårdhus, aftales det hvornår vi tales ved igen. Dette for at give den unge og forældrene mulighed for at bearbejde indtrykkene fra besøget. Desuden opfordres den unge og forældrene til kigge på Haugårdhus’ hjemmeside og facebookside for at søge flere oplysninger om Haugårdhus. Den unge og forældre er endvidere velkommen til at kontakte Haugårdhus, hvis der skulle opstå spørgsmål efter besøget.​
  • Hvis der træffes afgørelse om, at den unge skal indskrives på Haugårdhus, aftales en dato for indskrivning og opstartsmøde.

En grundig visitation er grundlaget for, at vores behandlingsarbejde kan lykkes. På Haugårdhus vægtes den nuværende ungegruppes trivsel højt, når der sker en visitation.

Skulle du have spørgsmål til visitation hos Haugårdhus, er du velkommen til at kontakte os.

Find vores kontaktinformation ved at klikke her.