86 69 27 31​ [email protected]

Pædagogik

Vores pædagogik på Haugårdhus

Teorigrundlag:

Behandlingsarbejdet på Haugårdhus tager udgangspunkt i
systemiske og miljøterapeutiske principper med den psykodynamiske referenceramme som teoretisk baggrund.

 

Systemisk tankegang:

Den systemiske tankegang bidrager med teorier om, hvordan vi skaber mening og sammenhæng i vores forståelse af verdenen. At tænke systemisk vil sige at tænke i helheder, relationer og sammenhænge. Systemisk teori er altså en erkendelsesteori – en teori om hvordan vi ved det vi ved – som tilbyder et alternativ til hverdagslogikkens lineære tænkning.

​Indenfor systemisk tænkning er det et grundlæggende udgangspunkt, at der ikke er en objektiv virkelighed, som kan forstås mere eller mindre korrekt.

Virkeligheden er en social konstruktion skabt af mennesker der kommunikerer med hinanden gennem sproget. Der er således mange versioner af virkeligheden og man kan tale om multi-vers i modsætning til uni-vers.​

Miljøterapi:

Miljøterapeutisk tænkning understreger vigtigheden af at skabe rammer, som er velstrukturerede, klare og genkendelige – og ligeså vigtigt at tilbyde stabile relationer, der er tydelige, forudsigelige og trygge.

Gennem miljøterapi samarbejder vi med de unge om at forstå deres mestring og tilskrive denne mening. Hvorfor har denne mestring været nødvendig at anvende tidligere i deres liv? Derved får de unge en forståelse for, hvorfor de handler, som de gør og hvilke gode grunde, de har til at handle, som de gør. Gennem dette og en forståelse for den unges indre arbejdsmodeller af sig selv og andre, kan man arbejde på at vende en belastet udvikling.

Vi anvender spejling som metode i det miljøterapeutiske arbejde. Når vi spejler den unge drejer det sig om at finde mening i den unges mestring. Vi er undersøgende, vi tilbyder og støtter den unge i den følelsesmæssige udvikling.

Vi anvender også objektrelationsteorien, som giver os mulighed for at få forståelse for de unges ubevidste brug af overføring, projektion og splitting som forsvar.​