86 69 27 31​ [email protected]

Pædagogik

Pædagogik

Teorigrundlag:

 

Behandlingsarbejdet på Haugårdhus tager udgangspunkt i
systemiske og miljøterapeutiske principper, med den psykodynamiske
referenceramme som teoretisk baggrund.

Systemisk tankegang

 

Den systemiske tankegang bidrager med teorier om, hvordan vi skaber mening og sammenhæng i vores forståelse af verdenen. At tænke systemisk vil sige at tænke i helheder, relationer og sammenhænge. Systemisk teori er altså en erkendelsesteori – en teori om hvordan vi ved det vi ved – som tilbyder et alternativ til hverdagslogikkens lineære tænkning.

Indenfor systemisk tænkning er det et grundlæggende udgangspunkt, at der ikke er en objektiv virkelighed, som kan forstås mere eller mindre korrekt.

Virkeligheden er en social konstruktion skabt af mennesker der kommunikerer med hinanden gennem sproget. Der er således mange versioner af virkeligheden – man kan tale om multi-vers i modsætning til uni-vers.​

Miljøterapi:

 

Gennem miljøterapi arbejder vi med at lære børnene/de unge at forstå deres ofte uhensigtsmæssige adfærd, og tilskrive denne adfærd mening. Derved får børnene/de unge indsigt i, hvorfor de handler, som de gør og hvilke gode grunde, de har til at handle som de gør. Gennem inddragelse af denne forståelse, samt spejling af barnet/den unge, og dens indre arbejdsmodeller af sig selv og andre, kan man arbejde på at vende en svært belastet udvikling. 

I arbejdet inddrager vi objektrelationsteorien, som giver os mulighed for at få forståelse for børnenes/de unges ubevidste brug af overføring, projektion og splitting som forsvar.​