Pædagogik

Velstrukturerede, klare og genkendelige

I vores pædagogise arbejde møder vi vores borgere på en anerkendende og mentaliserende måde.

Miljøterapeutisk tænkning understreger vigtigheden af at skabe rammer, som er velstrukturerede, klare og genkendelige – og ligeså vigtigt at tilbyde stabile relationer, der er tydelige, forudsigelige og trygge.

Gennem miljøterapi samarbejder vi med de unge om at forstå deres mestring og tilskrive denne mening. Hvorfor har denne mestring været nødvendig at anvende tidligere i deres liv? Derved får de unge en forståelse for, hvorfor de handler, som de gør og hvilke gode grunde, de har til at handle, som de gør. Gennem dette og en forståelse for den unges indre arbejdsmodeller af sig selv og andre, kan man arbejde på at vende en belastet udvikling.

Miljøterapeutiske arbejde

Vi anvender spejling som metode i det miljøterapeutiske arbejde. Når vi spejler den unge drejer det sig om at finde mening i den unges mestring. Vi er undersøgende, vi tilbyder og støtter den unge i den følelsesmæssige udvikling.