86 69 27 31​ [email protected]

Visitation​

Visitation​

På opholdsstedet Haugårdhus vægtes ungegruppens trivsel højt. En fyldestgørende visitation er grundlaget for, at vores pædagogiske målsætning kan opfyldes.

 

På Haugårdhus består visitationsudvalget af:

 

Institutionsleder, afdelingsleder, faglig koordinator og socialrådgiver

  • Når en sagsbehandler henvender sig til Haugårdhus, henvises denne til en person fra visitationsteamet. Ud fra den første samtale foretages en foreløbig vurdering af, om den unge hører til Haugårdhus’s målgruppe. Hvis dette er tilfældet tilsendes relevante papirer på den unge til Haugårdhus samt handleplan, hvis en sådan er udarbejdet.

  • Når visitationsudvalget har gennemlæst sagen, vurderes det om den unge passer ind i Haugårdhus´s målgruppe, samt nuværende ungegruppe.

  • Er dette tilfældet sætter visitationsudvalget sig sammen og laver en realistisk behandlingsplan for den unge for de første par måneder. Denne behandlingsplan sendes efterfølgende til sagsbehandleren.
  • Godkender sagsbehandleren i kommunen behandlingsplanen, aftales hvornår vedkommende kan komme til et møde på Haugårdhus. Visitationsudvalget deltager i dette møde.

  • Hvis der fortsat er enighed mellem kommunen og Haugårdhus om, at den unge skal anbringes på Haugårdhus, aftales møde for, hvornår den unge og forældrene kan komme og se Haugårdhus.

  • Når den unge og forældrene har set Haugårdhus, aftales det enten, at man snakker sammen efter et par dage, dette for at give den unge og forældrene mulighed for at bearbejde indtrykkene fra besøget. Desuden opfordres den unge og forældrene til kigge på Haugårdhus’s hjemmeside og facebookside for at søge flere oplysninger om Haugårdhus. Den unge er endvidere velkommen til at kontakte afdelingslederen, hvis der skulle opstå spørgsmål efter besøget.

  • Hvis den unge, forældrene og sagsbehandleren giver udtryk for, at den unge skal indskrives på Haugårdhus, aftales en dato for indskrivning og et hjemmebesøg, eller et besøg der hvor den unge bor inden indflytningen på Haugårdhus.