86 69 27 31​ [email protected]

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser og psykosocial rehabilitering

Søger du et specialtilbud for unge og voksne med personlighedsforstyrrelser? Haugårdhus er en døgninstitution og behandlingsinstitution, der behandler unge, som lider af personlighedsforstyrrelser, såsom skizofreni, borderline, bipolar lidelse og andre typer lidelser. Haugårdhus er beliggende i Midtjylland, men vores beboere er fra hele landet.

Beboerne kan have flere diagnoser

​Haugårdhus består af to afdelinger. Et opholdssted på Haugårdvej 9 for børn og unge i alderen fra 13 til 23 år samt et efterværns– og § 107-botilbud for unge i alderen fra 18 til 34 år på Gl. Århusvej i Viborg. Nogle af de unge bor i egen lejlighed med støtte fra Haugårdhus.

De unge lider af forskellige former for personlighedsforstyrrelser, men ofte har de flere symptomer og diagnoser. Det kan være selvskade, angst, ADHD, OCD, GUA og depression samt tidligere stofproblemer.

Vi tilbyder behandling og psykosocial rehabilitering, hvor vi arbejder målrettet ud fra en udviklingsplan, som den unge udarbejder i fællesskab med kontaktpædagog, socialrådgiver og leder i løbet af de første tre måneder af opholdet.

​Hvad er personlighedsforstyrrelser?

En personlighedsforstyrrelse er en psykiatrisk lidelse, der er kendetegnet ved afvigende personlighedstræk. Personlighedsforstyrrelser viser sig ofte i form af urimelige eller ligefrem uforståelige reaktioner i mellemmenneskelige og sociale situationer.

Kontakt os for at høre mere om vores specialtilbud

​Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om opholdsstedet Haugårdhus. Vi tager gerne en snak om, hvordan vi kan hjælpe børn og unge med personlighedsforstyrrelser.

Du kan ringe til os på telefon 86 69 27 31​ for at få mere at vide. Du kan også skrive til os på e-mail [email protected].

Har du spørgsmål?