86 69 27 31​ [email protected]

Miljøterapeutisk og systemisk indsats

På Haugårdhus har vi et pædagogisk miljø, hvor vi anvender den systemiske tankegang og den miljøterapeutiske metode.

Systemisk tankegang er først og fremmest optaget af relationer mellem mennesker. Vi og alle andre er en del af hinandens skæbne. Vores psykiske liv og velbefindende er afhængig af, at vi trives i kærlige relationer. Vi møder derfor vores unge mennesker på en kærlig, anerkendende og mentaliserende måde. 

På Haugårdhus er vi bevidste om de ”fortællinger”, den unge bruger som ledetråde i dets liv. Fortællingen giver barnet mulighed for at ændre lidt på ”den fortalte historie”, som igen giver mulighed for ”den levede historie”.

Den systemiske samtale skal være omdrejningspunktet for hver enkelt ung i arbejdet med at nå sine mål og delmål ud fra den kommunale handleplan og vores interne behandlingsarbejde, som til enhver tid skal ligge til grund for den unges arbejde med sig selv.

Haugårdhus ønsker at støtte den unge i et positivt livssyn, hvor den unge lærer at opsøge nye muligheder og skabe betingelser for sig selv, som forhøjer livskvaliteten.

I vores behandlingsarbejde tager vi udgangspunkt i både den indre og den ydre ramme.

I den ydre ramme fastlægges en synlig, konkret og genkendelig struktur. Den unges muligheder for udvikling understøttes af et miljø, som er systematisk gennemtænkt i velstruktureret og genkendelig hverdag. Vi tilbyder en hverdag med faste dagsrytmer og tilbagevendende ugentlige aktiviteter.

I den indre ramme er det miljøterapeuternes forståelse af den unges udviklingstrin og relationerne mellem miljøterapeuterne  og den enkelte ung, som tillægges værdi.

Disse to rammer ses som et pædagogisk redskab, hvor de unge, alt efter tillid og parathed, kan bevæge sig rundt og afprøve begge rammer med den sikkerhed, at den unge altid kan vælge den ydre ramme som tryg base.​

“Børn forstår kun det, der er meningsfuldt for dem og samarbejder kun, når de føler sig forstået.”