86 69 27 31​ [email protected]

Overordnet pædagogisk målsætning

Overordnet pædagogisk målsætning

“Børn forstår kun det, der er meningsfuldt for dem og samarbejder kun, når de føler sig forstået.”

På Haugårdhus har vi et pædagogisk miljø, hvor den systemiske tankegang og den miljøterapeutiske metode og arbejdsform er hovedhjørnestenen i den pædagogiske linje.

Systemisk tankegang er først og fremmest optaget af relationer mellem mennesker. Vi og alle andre er en del af hinandens skæbne. Vores psykiske liv og velbefindende er afhængig af, at vi trives i kærlige relationer.

På Haugårdhus er vi bevidste om de ”fortællinger”, barnet bruger som ledetråde i dets liv. Fortællingen giver barnet mulighed for at ændre lidt på ”den fortalte historie”, som igen giver mulighed for ”den levede historie”.

Den systemiske samtale skal være omdrejningspunktet for hver enkelt ung i arbejdet med at nå sine mål og delmål ud fra den kommunale handleplan og vores interne behandlingsarbejde, som til enhver tid skal ligge til grund for barnets arbejde med sig selv.

Haugårdhus ønsker at bibringe barnet et positivt livssyn, hvor det lærer at opsøge nye muligheder og skabe betingelser for sig selv, som forhøjer livskvaliteten i stort og småt.

I vort behandlingsarbejde tager vi i dagligdagen udgangspunkt i to ting, den indre og den ydre ramme. I den ydre ramme fastlægges en synlig, konkret og styrende struktur.

I den indre ramme er det de voksnes forståelse af barnets udviklingstrin og relationerne mellem den voksne og det enkelte barn, der udgør vores grundlæggende holdning og metode.

I det enkelte barns udvikling ser vi disse to rammer som et tilbud, hvor de, alt efter tillid, behov og parathed, kan bevæge sig rundt, afsøge sit psykiske rum og afprøve begge rammer med den sikkerhed, at det altid kan vælge den ydre ramme som tryg base og pusterum.

Denne vekselvirkning foregår både i det daglige og i det videre behandlings- og udviklingsforløb.​