86 69 27 31​ [email protected]

Målgruppen​

Målgruppe på Haugårdhus

Opmærksomhedsforstyrrelse
Tilknytningsforstyrrelse
Omsorgssvigt med store tab og traumer
Psykiatriske lidelser af generel karakter
Seksuel krænker problematik
Unge med motivation for at komme ud af afhængighed af euforiserende stoffer 

 

Mange af de unge på Haugårdhus er kendetegnet ved, at de har stor mistillid til omverdenen på grund af svigt eller traumer i opvæksten. Mange af dem er tidligt følelsesmæssigt skadede og har tilknytnings- og kontaktforstyrrelser. Nogle har personlighedsforstyrrelser og forstyrret i tanke og følelseslivet.
Vi har unge som har et verbalt udadreagerende sprog, særlige psykiske lidelser og diagnoser som ADHD, Borderline, GUA og Bipolar lidelse, som kræver samarbejde med det psykiatriske system. Mange af de unge er også kendetegnede ved at deres udvikling ikke er alderssvarende, hvilket betyder at de skal have stor hjælp til at være i skole, uddannelsessystemet eller til at have en fast tilknytning til arbejdsmarked.

Kontakt os for at få mere information

​Du er altid velkommen til at kontakte os. Vi tilbyder gerne en samtale om, hvad vi kan tilbyde inden for pædagogisk, psykologisk og psykiatrisk behandling.

​Du kan ringe på telefon 86 69 27 31​, eller du kan skrive til os på e-mail [email protected].