86 69 27 31​ [email protected]

Hverdagen på Gl. Århusvej

Hverdagen på Gl. Århusvej

Dagligdagen opbygges individuelt for hver enkelt ung afhængig af skoletilbud, beskæftigelse, fritidsinteresser og fritidsarbejde.

Hver ung har en fast dag til oprydning og rengøring af værelset og en ugentlig maddag, hvor der er mulighed for pædagogisk hjælp alt efter behov.

Sundhedspolitik

 

Kost:

 

Der er det til rådighed i køleskabet, som de unge selv har ønsket til morgenmad, men med det forbehold at vi bestræber os på en sund kostpolitik. Pædagogerne anretter morgenmaden, som står fremme i tidsrummet 07:45-09:30. Pædagogerne sørger ligeledes for frokostbordet fra 12:30-13:30.

Der er dagligt et fad med udskåret frugter, nødder og andet sundt passende for årstiden.

Der er tilbud om eftermiddags kaffe – te – saftevand, og franskbrød.

Vi fastholder en kultur, hvor vi spiser aftensmad kl.18:00, hvor de unge og pædagogerne spiser sammen.

Der udarbejdes en madplan for en måned af gangen i samråd med de unge som har faste maddage. Alle måltider har som fast tilbehør sunde grønsager. Der ydes pædagogisk guidning og vejledning i forhold til de unge og deres maddag.

Torsdag tilbereder pædagogerne menuen, hvor der altid serveres dessert.

 

Motion:

 

Der arbejdes målrettet på at finde det enkelte unges fysiske ressourcer, således den unge i samarbejde med kontaktpædagogen og afdelingslederen kan finde den rette aktivitet / hobby / sport, der passer. På denne måde kan den unge udvikle dels fysisk, psykisk og socialt velvære.

Endvidere er en del af vores tilbud, at de unge så vidt muligt skal fragte sig selv til og fra uddannelse eller anden beskæftigelse. Vi tilbyder pædagogisk hjælp og færdighedstræning i forhold til at blive i stand til at transportere sig på egen hånd. De unge enten går, cykler eller transporterer sig på knallert og/ eller bus i det omfang de formår.

Hygiejne:

 

Alle opfordres til at børste tænder min. 2 gange dagligt. Vores hygiejnepolitik anbefaler at de unge skal gå i bad en gang dagligt. Som udgangspunkt er de selv ansvarlige for indkøb af hygiejneartikler.

Værelsesrengøring foregår en gang om ugen, og afhængig af egne forudsætninger er der mulighed for at få hjælp og støtte til oprydning og rengøring af en pædagog.

​Vi følger fødevarestyrelsens anvisninger om god hygiejne i køkkenet.

Når de unge har maddag, sørger pædagogen for at tale med de unge om god køkken hygiejne.

​Alkohol:

 

​På Gl. Århusvej må de unge ikke nyde alkohol i hverdagene. I weekenderne lever de unge et almindeligt ungdomsliv, men vi forsøger til enhver tid at guide de unge i forhold til deres forbrug af alkohol.

Rusmidler:

 

Vi modtager unge med motivation for at komme ud af afhængighed af rusmidler. Pædagogerne på Gl. Århusvej har gennemgået efteruddannelsen ”pædagogisk arbejde i forhold til rusmidler og unge” hos stofrådgivningen i København ved Henrik Rindom.

Rygning:

 

På Gl. Århusvej er det tilladt for de unge at ryge på eget værelse, men ikke på fællesområderne.

Sociale medier:

På Gl. Århusvej er vi opmærksomme på de unges brug af sociale medier. Vi taler med de unge om deres brug af sociale medier og guider og vejleder i at holde en god tone.

Seksualitet:

 

På Gl. Århusvej taler vi med de unge om seksualitet. Vi tager samtaler med de unge omkring prævention og kønssygdomme.

Dokumentation:

 

Vi dokumenterer vores praksis via planner4you.

Vi anvender” Den pædagogisk procesmodel” på behandlingsmøder, som afholdes hver 4 uge.

Haugårdhus’ socialrådgiver, pædagoger, leder og institutions leder deltager.

Her har vi en turnus ordning, der sikrer at vi kommer omkring alle de unges udviklingspunkter, og fagligt får vendt den unges aktuelle situationer.

Kontaktpædagogen opdaterer sine kollegaer om, hvor fokus er og hvad der fremadrettet vil give mening, at samarbejde med den unge omkring. Dette dokumenteres på planner under dataindsamling, som benyttes til evaluering.

Hver 6. måned afholdes et handleplansmøde for den enkelte unge. Her deltager den unge, forældrene, deres socialrådgiver, kontaktpædagog, leder, og Haugårdhus’ socialrådgiver.

Socialrådgiver og forældrene har inden mødet fået tilsendt en statusudtalelse og dokumentation for, hvorledes der er samarbejdet med den unge omkring mål og udviklings punkter i perioden. På mødet bliver det vurderet om handleplanen skal revideres.

På Gl. Århusvej efterværn og Botilbud deltager forældrene, såfremt den unge ønsker det.

Medicinhåndtering

 

Personalet er uddannet i medicinhåndtering. ​

Vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger af korrekt håndtering af medicin.

Vi har på Haugårdhus udarbejdet en procedure for medicinhåndtering, der er gældende for begge afdelinger.

Vi opbevarer medicinskemaerne elektronisk på Planner4you.

Medicinen opbevares i aflåst skab på pædagogernes kontor.

Vi tilbyder at være medicinansvarlige for de unge, der har behov for det.