86 69 27 31​ [email protected]

Haugårdvej 9

Haugårdvej 9

Haugårdhus er et socialpædagogisk opholdssted og botilbud for unge.

 

Vi har plads til 9 unge på Haugårdvej 9. Vi har fleksible pladser i forhold til SL § 66 og § 107. 

På Haugårdvej arbejder vi systemisk og miljøterapeutisk, hvor en af hjørnestenene er at SE, HØRE OG FORSTÅ de unge. Samtidig foregår det pædagogiske arbejde i kærlige relationer i et ikke konfronterende miljø. 

Udgangspunkt i de unge

 

På Haugårdhus tager vi til enhver tid udgangspunkt i den aktuelle gruppe af unge mennesker. Vi har en god unge-kultur, hvor vi laver pædagogiske aktiviteter sammen med de unge både på Haugårdhus og på oplevelsesture udenfor huset.

  • Vi tager individuelt udgangspunkt og skaber tid til fordybelse med den enkelte unge.
  • Vi vægter refleksion i forhold til fællesskabet, og det at agere i en gruppe med andre unge.
  • Vi støtter de unge i at kunne overskue de daglige praktiske gøremål.
  • Vi skaber en hverdag med strukturerede og faste rammer ud fra en miljøterapeutisk tankegang, hvor vi gør det, vi siger vi gør.

Haugårdvej 9, 9632 Møldrup

Telefon: 86 69 27 31