Hverdagen på Gl. Århusvej 198

Hverdagen på Gl. Århusvej

Vores hverdag på Gl. Århusvej 198 er struktureret i en fast ydre ramme jf. de miljøterapeutiske principper. Det vil blandt andet sige, at vores unge mennesker ved, hvad de kan forvente af hhv. hverdag og weekend. Udover den unges eget individuelle ugeskema, der blandt andet kan byde på skole, beskæftigelse og fritidsinteresser har huset en fast tilrettelagt dagsstruktur, som er tydelig og genkendelig for de unge.

Hver ung har en fast dag til oprydning og rengøring af værelset og en ugentlig maddag, hvor der er mulighed for pædagogisk hjælp og guidning alt efter behov.

Kost:

Der er det til rådighed i køleskabet, som de unge selv har ønsket – med det forbehold at vi bestræber os på en sund kostpolitik. Pædagogerne anretter morgenmaden, som står fremme i tidsrummet 07:00-09:00. Pædagogerne sørger ligeledes for frokostbordet fra 12:30-13:30.

Det er altid muligt at få frisk frugt og andre sunde snacks passende for årstiden.

Vi fastholder en kultur, hvor vi spiser aftensmad kl. 18:00, hvor de unge og pædagogerne spiser sammen.

Hver aften fra 20:00-21:00 er der tilbud om fællestid og samvær i stuen.

Der udarbejdes en madplan for en måned af gangen i samråd med de unge, som har faste maddage. Alle måltider har som fast tilbehør sunde grønsager. Der ydes pædagogisk guidning og vejledning i forhold til de unge og deres maddag.

Torsdag tilbereder pædagogerne menuen, hvor der altid serveres dessert.

Motion:

Der arbejdes målrettet på at finde det enkelte unges fysiske ressourcer, således den unge i samarbejde med kontaktpædagogen kan finde den rette aktivitet/hobby/sport, der passer. På denne måde kan den unge udvikle dels fysisk, psykisk og socialt velvære.

Endvidere er en del af vores tilbud, at de unge så vidt muligt skal fragte sig selv til og fra uddannelse eller anden beskæftigelse. Vi tilbyder pædagogisk hjælp og færdighedstræning i forhold til at blive i stand til at transportere sig på egen hånd. De unge enten går, cykler eller transporterer sig på knallert og/ eller bus i det omfang de formår.

​Hygiejne:

Alle opfordres til at børste tænder min. 2 gange dagligt. Vores hygiejnepolitik opfordrer til at de unge skal gå i bad en gang dagligt. Som udgangspunkt er de selv ansvarlige for indkøb af hygiejneartikler.

Værelsesrengøring foregår en gang om ugen, og afhængig af egne forudsætninger er der mulighed for at få hjælp og støtte til oprydning og rengøring af en pædagog.

​Vi følger fødevarestyrelsens anvisninger om god hygiejne i køkkenet. Når de unge har maddag, sørger pædagogen for at tale med de unge om god køkken hygiejne.

​​Alkohol:

På Gl. Århusvej må de unge ikke nyde alkohol i hverdagene. I weekenderne lever de unge et almindeligt ungdomsliv, men vi forsøger til enhver tid at guide de unge i forhold til deres forbrug af alkohol.

Rygning:

På Gl. Århusvej er det tilladt for de unge at ryge på eget værelse, men ikke på de indendørs fællesområder.

​Sociale medier:

På Gl. Århusvej er vi opmærksomme på de unges brug af sociale medier. Vi taler med de unge om deres brug af sociale medier og guider og vejleder i at holde en god tone.

​Seksualitet:

På Gl. Århusvej taler vi med de unge om seksualitet. Vi tager samtaler med de unge omkring prævention og kønssygdomme.

Dokumentation:

Vi dokumenterer vores praksis via planner4you og statusudtalelser.

Vi anvender” Den pædagogiske procesmodel” på behandlingsmøderne, som afholdes hver 3. uge, hvor haugårdhus’ socialrådgiver, faglig leder, pædagoger og institutionsleder deltager.
Her har vi en turnusordning, der sikrer, at vi kommer omkring alle de unge og deres udviklingspunkter.
Dette dokumenteres på planner4you under dataindsamling, som benyttes til evaluering.

Minimum en gang årligt afholdes et opfølgningsmøde for den enkelte ung. Her deltager den unge, forældrene (hvis den unge ønsker), den unges socialrådgiver, kontaktpædagog, leder og Haugårdhus’ socialrådgiver.

Haugårdhus fremsender statusudtalelse senest en uge inden mødet, hvor seneste udvikling og trivsel beskrives. Der beskrives ligeledes hvorledes samarbejdet med den unge er gået siden sidst, og hvilke mål jf. handleplanen, der har været muligt at arbejde med. På mødet bliver det vurderet om handleplanen skal revideres.

Medicinhåndtering

Personalet er uddannet i medicinhåndtering. ​

Vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger af korrekt håndtering af medicin.

Vi har på Haugårdhus udarbejdet en procedure for medicinhåndtering.

Vi opbevarer medicinskemaerne elektronisk på Planner4you.

Medicinen opbevares i aflåst skab på pædagogernes kontor.

Vi tilbyder at være medicinansvarlige for de unge, der har behov for det.