Paragraf 107 Nordjylland – botilbud

Paragraf 107 – Gl. Århusvej 198 er et botilbud og opholdssted

Botilbuddets formål og målsætning

Vi er godkendt til paragraf 107 og den overordnede målsætning med et midlertidigt botilbud er at få en afklaring af fremtidig boform og støtteforanstaltninger og eventuelle erhvervs/uddannelse og beskæftigelsesmuligheder. Vi er beliggende i Midtjylland, men har også unge boende fra Nordjylland.

Derudover er formålet, at borgere med vanskeligheder kan leve under faste og stabile forhold, udvikle sig, tilegne sig færdigheder, uddanne sig, gøre nytte og få betydning i et fællesskab med andre borgere.

Som et opholdssted for unge med psykiske lidelser og problemer ønsker vi at fremme den enkeltes selvtillid og selvværd ved at fokusere på de positive og opbyggelige ressourcer som alle mennesker har.

Formålet med botilbuddet er

 • ​At tilbyde borgere en målrettet indsats med henblik på udvikling og stabilisering af funktionsevnen
 • At drage omsorg for borgerens fysiske og psykiske velfærd
 • At skabe de rammer, der skal til for, at de kan udvikle sig og om muligt blive i stand til at etablere sig i en tilværelse med bolig og arbejde
 • At tilbyde borgere med vanskeligheder og uhensigtsmæssig adfærd at deltage i et socialt og menneskeligt fællesskab
 • At støtte borgerne i deres udvikling og gøre dem i stand til at begå sig i samfundet

Ydelsens indhold

Vores botilbud er en døgninstitution med terapeutisk behandling, og dermed er stedet døgndækket med en sovende nattevagt. I botilbuddet ydes forskellige indsatser, der har til hensigt at udvikle borgerens muligheder og kompetencer.

Tilbuddet indeholder blandt andet:

 • Mulighed for morgenvækning
 • Støtte og hjælp til praktiske opgaver, herunder indkøb og rengøring
 • Støtte og hjælp til egenomsorg og personlig hygiejne
 • Individuelt tilrettelagt støtte/træning i dagligdagsfunktioner
 • ​Optræning og hjælp til udvikling af færdigheder
 • ​Udvikling af kompetencer til deltagelse i samfundet.
 • ​Udvikling af kompetencer til socialt liv, herunder støtte til indhold i beskæftigelse, og fritiden.
 • Samarbejde med sundhedsfagligt personale, læge, tandlæge, speciallæge, psykiatrien.
 • ​Der er uddannet medicinansvarlige i botilbuddet som varetage medicinadministration.
 • ​Der afholdes ugesamtale med borgeren, hvor der udarbejdes mål og delmål for borgeren, med udgangspunkt i både hvad borgeren ønsker og i § 141 handleplanen.
 • ​Vi tilrettelægger individuelle behandlingsforløb med henblik på at kunne mestre eget liv.
 • Der udarbejdes en statusbeskrivelse 3 måneder efter opstart, og derefter i forbindelse med opfølgning. Der tages udgangspunkt i borgerens §141 handleplan.

 

Kontakt os

Vil du høre mere om vores botilbud godkendt til paragraf 107 i Nordjylland og Midtjylland? Kontakt os på telefon 86 69 27 31 eller mail kasper@haugaardhus.dk. Du er også velkommen til at udfylde vores kontaktformuler.